• ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۸ شهريور
  • اِلخَميس ١٩ محرم ١٤٤١
  • Thursday, September 19, 2019
کلیدواژه: 67258
تاریخ انتشار:۱۳۹۷ دوشنبه ۲۳ مهر، ساعت 13:15
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۷/۷/۲۴
به گزارش واحد روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان قزوین بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان در جشنواره ملی تجارب موفقیت بیمارستانی در مدیریت منابع و مصارف در بین بیمارستان های شرکت کننده اعم از دولتی، خصوصی و تامین اجتماعی لوح کشوری و استانی را کسب کرد.

 

در این مراسم که با حضور فرماندار تاکستان، ریاست دانشگاه و مدیردرمان تامین اجتماعی در بیمارستان تاکستان برگزار شد لوح کشوری با موضوع مدیریت مصرف دارو و لوح استانی با موضوع مدیریت موجودی انبارهای دارویی و تجهیزات پزشکی مصرفی به عنوان دو تجربه موفق در این بیمارستان توسط ریاست دانشگاه به ریاست بیمارستان اهدا گردید.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین ضمن بازدید از بخشهای زایمان، جراحی زنان، اطفال و سی تی اسکن گفت: خدمات این بیمارستان بیش ازحد این شهرستان و استان بلکه در حد کشوری است و در قسمت هتلینگ و نحوه ارائه امکانات رفاهی بسیار ایدهآل و حتی بالاتر از بیمارستانهای خصوصی می باشد و همین موضوع باعث افزایش رضایتمندی بیماران خواهد شد.

 

 

مدیر درمان تامین اجتماعی استان قزوین گفت: مدیریت منابع و مصارف از ارکان مهم مدیریتی در هر سازمان بشمار میرود و بدون شک کاهش هزینه های جاری در مدیریت منابع و مصارف درافزایش بهره وری کمک بسزایی دارد.
دکتر محمد صادق بابایی با اشاره به کاهش منابع موجود، برگزاری این جشنواره را پر اهمیت برشمرد و گفت: به اشتراک گذاشتن این تجربیات و هدایت و جهت دهی مناسب این تجربیات و ارائه راهکار و سیاست های مطلوب در زمینه مدیریت منابع و مصارف و افزایش بهره وری در بیمارستان ها ضروری می باشد.
رئیس بیمارستان تاکستان گفت : در حال حاضر به وجود آمدن میکروبهای مقاوم در تجویز بیرویه و ناصحیح آنتیبیوتیکها به یک معضل جهانی تبدیل شده است و عفونتهای ناشی از این میکروبهای مقاوم موجب مرگ و میر هزینه های زیادی جهت بیماران و نیز سیستم سلامت و جامعه می شود.
دکتر کامران سلیمانی افزود: با توجه به چشم انداز بیمارستان در ارتقاء سطح تحقق استانداردهای ایمنی  و استقرار الزامی استاندارد ایمنی بیمار تا سال ۱۴۰۰، بیمارستان در راستای ایمنی بیمار نسبت به مصرف منطقی آنتی بیوتیک اقدامات کنترلی خود را آغاز نمود.
رئیس بیمارستان تاکستان در توضیح این تجربه موفق گفت : همانگونه که در اکثر بیمارستان ها مرسوم است پزشک معالج همانند هر داروی دیگری در صورت نیاز برای بیمار خود آنتی بیوتیک  تجویز  میکند و بیمارستان تاکستان نیز از این امر مستثنا نبوده است .
وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۶ و پس از بررسیهای به عمل آمده در تجویزهای پزشکان و مشخص شدن رشد فرآیند           آنتی بیوتیک های وسیع الطیفی مانند وانکومایسین و امیپنم که موجب احتمال مقاومت میکروبی می گردید و تحمیل هزینه هزینه های زیادی را بهمراه داشت تصمیم گرفتیم تا با کنترل عفونت بیمارستان به منظور نظارت و کنترل کافی در مصرف این گونه آنتیبیوتیکها اقدامات موثری انجام دهیم.
دکتر کامران سلیمانی اظهار داشت: رایزنی و تشکیل جلسات متعدد با پزشکان و ارائه گزارش علمی و یادآوری نتایج حاصل از اقدام، جلب همکاری نیروهای پرستاری و تعهد مدیریت ارشد برای اجرا کمک شایانی در کاهش مصرف آنتی بیوتیک ها را به همراه داشته است.
وی نتایج حاصل از این اقدامات را کاهش مصرف آنتی بیوتیک ها و کاهش هزینه های خرید این دسته از داروها ، به حداقل رسیدن مقاومت میکروبی حاصل از مصرف بی رویه آنتی بیوتیکها، کاهش متوسط اقامت در کل بیمارستان از ٩/٢ به حدود    ٦/٢برشمرد.

  خبر از وب سایت مدیریت درمان استان قزوین  https://dqazvin.tamin.ir/News/Item/67076/95/67076.html

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha